Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Świętej Rodziny 2024

  1. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za rok 2023 i prosimy o wszelkie błogosławieństwo na rok 2024. Jutro Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze święte o 11:00 i 17:00.
  2. Od wtorku rozpoczynamy kolędę. Jest to wizyta Chrystusa w naszych domach, wspólna modlitwa o błogosławieństwo Boże w nowym roku i wszelkie potrzebne nam łaski. Proszę o podwiezienie o godzinie 10:00. Kolęda we wtorek Nowy Sławin, środę i czwartek Sławin Stary według dotychczasowego porządku. W piątek i sobotę nie ma kolędy.
  3. W pierwszy piątek spowiedź od godziny 16:30, adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 19:00.

Ks. Tomasz Lenczewski

Proboszcz