Proboszcz

Ksiądz Prałat dr Tomasz Lenczewski
prał.kap.kat. – supra numerum, Dyrektor Instytutu Teologicznego Diecezji Kaliskiej.