Dane parafii

Liczba wiernych
1398

Odpusty w parafii

Św. Jana Ewangelisty – ipsa die;

MB Pocieszenia – ostatnia środa sierpnia;

Św. Jana Chrzciciela – niedziela przed lub po 24.06