Intencje mszalne Niedziela Świętej Rodziny 2024

PONIEDZIAŁEK

01.01.2024

Św. Bożej Rodzicielki Maryi

11:00

 

17:00

Za ++ Jadwigę, Kazimierza, Henryka Jastrzębskich, Pelagię, Ignacego Mazurek, Annę, Franciszka, Jerzego Urban, Józefa, Józefę Schmidt, Danutę Hayert, Natalię Gmerek

Z okazji 60 rocznicy ślubu z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów na dalsze lata życia

WTOREK

02.01.2024

Św. Bazylego i Grzegorza z Nazjaznu

17:00 Za ++ Henryka Saranka w 32 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
ŚRODA

03.01.2024

17:00 Za ++ Teresę w rocznicę śmierci, Stanisława Dylak, Weroniki, Józefa, Urszuli, Mieczysława Kowal i zmarłych z tych rodzin
CZWARTEK

04.01.2024

17:00 Za ++ Stefan Kołatuch, Marian, Franciszka Sobczak, Helena, Teresa, Agnieszka, Ignacy Stefańscy, Henryka Neureś
PIĄTEK

05.01.2024

17:00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszelkie grzechy i zniewagi
SOBOTA

06.01.2024

Objawienie Pańskie

08:30

 

11:00

Za ++ Helenę, Józefa Gawron, Kazimierza Majchrzaka, Stanisławę, Bronisława Urban, Stanisława Woźniaka i zmarłych z rodziny

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kacpra w dniu 18 urodzin

NIEDZIELA

07.01.2024

Święto Chrztu Pańskiego

08:30

 

11:00

 

Za ++ Irenę w 30 rocznicę śmierci, Jana, Andrzeja, Wiktorię, Leona Grzelaków, Joannę, Kazimierza Dolatów, Jakuba Nowackiego, Piotra Nycka i zmarłych z rodziny

O radość nieba dla Reginy, Jana, Aleksandra, Zenona, Jana, Tomasza Gabrieli Banasiaków, zmarłych z rodziny Rokitów, Przerwów, Goździków