Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Bożej Rodziny 2023

  1. W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli, Msze święte o 8:30 i 11:00. Nie ma dnia postnego.
  2. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego, taca gospodarcza.
  3. Plan kolędy, zawsze od godziny 10:00: Poniedziałek – Ołobok, ulica Kościelna od początku do cmentarza nowego, Wtorek Ołobok –  Kościelna, zmiana kierunku, od plebanii do cmentarza starego, środa Ołobok ulica Zamkowa 1a – 20 włącznie, proszę o podwiezienie, czwartek Ołobok – ulica Zamkowa 21 – 41 włącznie, proszę o podwiezienie.

Ks. Tomasz Lenczewski

Proboszcz