Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2021

  1. Wszystkich parafianom i tym, którzy towarzyszą nam w mediach, życzę głębokiej radości, siły i mocy. Niech spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem w liturgii, rodzinie i sobie samym umocnią naszą nadzieję, pogłębią wiarę i rozwiną miłość.
  2. Od wtorku Msze święte w naszej parafii o godzinie 19:00.
  3. W piątek nie ma dnia postnego.
  4. W przyszłą niedzielę – Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Ks. Tomasz Lenczewski

Proboszcz