Zapytanie ofertowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zapytanie ofertowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku”

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku zaprasza do złożenia ofert na realizację inwestycji pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku”.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w ramach  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki 1-5

Projekt architektoniczny

Kosztorys

Pozwolenie na budowę

Projekt umowy

Program prac konserwatorskich

Pozwolenie nr 14/2024/B na prace konserwatorskie

Pozwolenie nr 396/2024/A na prace konserwatorskie