Intencje mszalne Niedziela Wniebowzięcia Pańskiego 2022

PONIEDZIAŁEK

30.05.2022

19:00 Za ++ 1. W 7 rocznicę śmierci Zofii, Jana Czubaków, Ryszarda Przybylskiego i za zmarłych z rodziny

2. O dar nieba dla Adasia w 27 rocznicę śmierci oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK

31.05.2022

Nawiedzenia NMP

19:00 O dar wiecznego szczęścia dla Anieli, Floriana Jarosików i za zmarłych z rodziny
ŚRODA

01.06.2022

Św. Justyna

19:00 Za ++ Czesława Otwiaskę w 29 rocznicę śmierci, Jadwigę, Mariana, Franciszka, Teresę, Stanisława, Marii Otwiasków, Stanisława, Katarzyny, Piotra, Magdaleny Urbanów
CZWARTEK

02.06.2022

19:00 Za ++ Józefę, Michała, Ludwika, Ryszarda Cichych, Teresy, Stefana, Władysława Urbaniaków, Krystyny, Zygmunta Kuszewskich, Stanisława Grzelaka i za zmarłych z rodziny
PIĄTEK

03.06.2022

Św. Karola Lwangi i Towarzyszy

19:00

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i zniewagi

SOBOTA

04.06.2022

19:00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi
NIEDZIELA

05.06.2022

Zesłanie Ducha Świętego

8:30

 

11:00

 

Przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę nad rodziną

Za ++ Jakuba Nowackiego w 5 rocznicę śmierci, Irenę, Jana, Andrzeja, Wiktorię, Leona Grzelaków, Joannę, Kazimierza Dolatów, Marię, Jana Tomaszewskich, Stefana Sodolskiego i za zmarłych z rodziny