Intencje mszalne

 

PONIEDZIAŁEK

30.11.2020

Św. Andrzeja Ap.

17:00

Za ++ 1. Stanisława Jancika w 1 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Jancików i Rojków

             2. Zygmunta w 3 rocznicę śmierci, Anielę Pogoda, Katarzynę Antoniego Banasiak, Emilię, Joannę, Józefa Jakubowskich, zmarłych z rodziny Kusza

WTOREK

01.12.2020

17:00

Za ++ 1. Urszulę, Annę, Leona Berkowskich, Stanisławę, Józefa Smardzów i za zmarłych z rodziny

             2. Iwonę Piaskowską, Mieczysław Kowal, Tadeusz Banasiak, Walerian Jarosik, Izabela Majchrzak, Jerzy Urban, Marianna Kaźmierczak, Jakub Żymełka, ks. Bogdan Wojciechowski, Stanisław Sneliński, Stanisław Świderski, Jan Tomaszewski, Weronika Bukowska, Radosław Błaszczyk, Sylwester Tomaszewski, Helena Świerczyk, Tomasz Krawczyk, Franciszek Rojek, Łukasz Bednarek, Bożydar Jaźwiec, Alfons Błaszczyk, Janina Snelińska, Andrzej Walczak, Jerzy Piaskowski, Henryk Ślęzak, Stanisław Jancik, Halina Kobierska, Andrzej Jarosik, Anna Świerczyk, Władysław Błaszczyk, Czesława Strzelczyk, Henryk Giernalczyk, Helena Cicharska, Dariusz Banasiak, Florian Jarosik, Ewa Urban, Monika Maślak, ks. Henryk Szwarc, Bożena Szajbe, Stanisława Muszyńska, Kazimierz Majchrzak, Marian Pawlik

ŚRODA

02.12.2020

17:00 Za ++ Sylwestra Klepacz w 4 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny
CZWARTEK

03.12.2020

Św. Franciszka Ksawerego

17:00 Za ++ Władysławę, Franciszka Hałupników, Ewę, Zygmunta Binków Irenę, Małgorzatę, Jana, Marianny, Józefa, Wandy, Mieczysława Gawronów, Józefa Kosterę i zmarłych z rodziny Właśniaków
PIĄTEK

04.12.2020

17:00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i zniewagi
SOBOTA

05.12.2020

17:00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i zniewagi
NIEDZIELA

06.12.2020

8:30

 

11:00

Z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Józefa

Za parafian