Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2020

  1. Wszystkim parafianom i bliskim życzę głębokiej wiary i nadziei, wszelkich potrzebnych łask na ten trudny czas. Zmartwychwstały Jezus przypomina nieustannie, że nie jesteśmy sami w naszych smutkach i niepokojach. W obliczu Zmartwychwstania wszystkie nasze rozpacze i wątpliwości tracą sens.

  2. W poniedziałek wielkanocny Msze święte jak w niedzielę. W piątek nie ma dnia postnego.

  3. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony 24 września o godzinie 17:00.

Ks. Tomasz Lenczewski

Proboszcz