Intencje mszalne Niedziela 5 Wielkiego Postu 2019

PONIEDZIAŁEK

08.04.2019

17:00

 

 

Za ++ 1. Teodora, Antoniny, Stanisława Sobczaków, Marii, Antoniego, Bernadetty, Kazimierza Szczotów, za zmarłych z rodziny Gawronów i Andrzeja Dąbrowskiego

2. Aleksandrę, Helenę, Stanisława, Jerzego, Stanisławę, Kazimierza Gawronów i Jana Kapałę

WTOREK

09.04.2019

17:00 Za ++ Mariana Dudziaka w 2 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny Przerwów
ŚRODA

10.04.2019

17:00 Za ++ Antoniego w rocznicę śmierci, Weronikę, Leona Dachowskich Danutę, Henryka Urban, Piotra Piotrowskiego
CZWARTEK

11.04.2019

17:00

 

Za ++ 1. Iwonę Piaskowską, Władysława Całkowskiego, Mariannę Snelińską, Kazimierza Domańskiego, Wacława Kokota, Jan Marek, Andrzej Warga, Stanisławę Krawczyk, Karol Kubica, Regina Jarosik, Mieczysław Kowal, Zygmunt Pogoda, Tadeusz Banasiak, Mieczysław Gawron, Janina Szewczyk, Józef Serafinowski, Walerian Jarosik, Izabela Majchrzak, Jerzy Urban, Marianna Kaźmierczak, Anna Sudoł, Jakub Żymełka, Józef Fabrowski, ks. Bogdan Wojciechowski, Stanisław Sneliński, Gertruda Stafecka, Stanisław  Świderski, Jan Karolak, Jan Tomaszewski, Weronika Bukowska,  Radosław Błaszczyk, Piotr Giernalczyk, Halina Pochylska,  Sylwester Tomaszewski, Helena Świerczyk, Tomasz Krawczyk

2. Teodozji, Stefana, Józefa, Stefana, Teofila Płomińskich, Celestyna, Edmunda i zmarłych z rodziny Banasiaków, Marianny Szcześniak, Reginy, Józefa Krymarysów

PIĄTEK

12.04.2019

17:00 Za ++ Wandę, Teodora Telegów, zmarłych z rodziny Nieruchalskich, Kutschenreitrów, Mierzyńskich, Małgorzata Stodolna
SOBOTA

13.04.2019

17:00 Za ++ Ludwika Macholak w rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny Macholaków, Błaszczyków, Kuświków, Czubaków, Wierzbów
NIEDZIELA

PALMOWA

14.04.2019

8:30

 

11:00

Za ++ Stanisławy, Józefa, Tomasza Krawczyków, Cecylii, Stanisława Gąsiorków, Antoniego Sobczaka, Wandę, Edmunda Czekalskich i za zmarłych z rodziny Urbanów

Za parafian