Intencje mszalne Niedziela 4 Wielkiego Postu 2019

PONIEDZIAŁEK

01.04.2019

17:00

 

 

Za ++ 1. Dariusza, Marianny, Mikołaja i zmarłych z rodziny Derdasów, Weroniki, Walentego Karolak, Wiesławy Kaźmierczak, Krystyna Marciniak, Marek Banasiak, Kazimierz Grzyb i dusze w  czyśćcu cierpiące

2. Kazimierza, Stanisławę Gawron i za zmarłych z rodziny Oprusów

WTOREK

02.04.2019

09:00

 

 

17:00

Za ++ Henryka Kujawę w 19 rocznicę śmierci, Katarzynę, Jana Dachowskich, Weronikę, Piotra Koziołków, zmarłych z rodziny Kujawów, Dachowskich, Koziołków, o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

Za ++ zmarłych z rodziny Szymenderów, Michalaków, Mazurków, Kazimierę Saranek, Helenę Walczak

ŚRODA

03.04.2019

09:00

 

17:00

Za ++ Jadwigę, Marię, Kazimierza Piaskowskich, Urszulę, Annę Leona Berkowskich, Andrzeja, Czesława Wojtyszków

 

Za ++ Krzysztofa w 20 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kutschenreitrów, Nieruchalskich, Bugajów i Zarembów, Wandę, Teodora Telegów

CZWARTEK

04.04.2019

09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

Za ++ Iwonę Piaskowską, Władysława Całkowskiego, Mariannę Snelińską, Kazimierza Domańskiego, Wacława Kokota, Jan Marek, Andrzej Warga, Stanisławę Krawczyk, Karol Kubica, Regina Jarosik, Mieczysław Kowal, Zygmunt Pogoda, Tadeusz Banasiak, Mieczysław Gawron, Janina Szewczyk, Józef Serafinowski, Walerian Jarosik, Izabela Majchrzak, Jerzy Urban, Marianna Kaźmierczak, Anna Sudoł, Jakub Żymełka, Józef Fabrowski, ks. Bogdan Wojciechowski, Stanisław Sneliński, Gertruda Stafecka, Stanisław  Świderski, Jan Karolak, Jan Tomaszewski, Weronika Bukowska,  Radosław Błaszczyk, Piotr Giernalczyk, Halina Pochylska, Tomasz Antczak, Sylwester Tomaszewski, Helena Świerczyk, Tomasz Krawczyk

Za ++ 1. Stanisławę, Bronisława, zmarłych z rodziny Urbanów, Widańskich, Bronisława, Wojciech, zmarłych z rodziny Woźniaków, Gawronów, Stanisława Karolewski, Małgorzata Dwornicka

2. Z prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej, szczęśliwą operację i powrót do zdrowia

3. Z podziękowaniem za życie Klaudii i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny

PIĄTEK

05.04.2019

17:00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i zniewagi
SOBOTA

06.04.2019

16:00

 

17:00

Z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi

NIEDZIELA

07.04.2019

8:30

11:00

Za parafian

Za ++ Jana w rocznicę śmierci, Reginę, Katarzynę, Józefa Jarosików