Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 2018

  1. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, kończy się rok liturgiczny. Po Mszy świętej Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia Chrystusowi Królowi.
  2. Rozpoczęto prace przy Kościele na cmentarzu. Bardzo dziękuję wszystkich, którzy wspierają to Boże dzieło.
  3. Za tydzień przyjdzie do nas kolejny adwent w naszym życiu.

Ks. Tomasz Lenczewski

Proboszcz